مزیت های ثبت نام در استارتاپ
ویکند تخصصی زرناب

 1. برگزاری بیش از 6 کارگاه تخصصی و عمومی به ارزش بیش از 15/000/000 تومان
 2. حضور در فضای تیم سازی و افزایش مهارت تعامل تیمی
 3. منتورینگ تخصصی برای هر شرکت کننده
 4. ایجاد فضای متفاوت و شاد
 5. آشنایی با نحوه ایده پردازی و توسعه ایده های اولیه
 6. آشنایی با مهارت های توسعه محصول
 7. آشنایی با بوم کسب و کار و نحوه تکمیل و توسعه آن
 8. نحوه تحقیق بازار و رقابت
 9. حضور بیش از 12 کارآفرین مطرح و امکان اخذ مشاوره تخصصی در طول برگزاری استارتاپ
 10. ایجاد فرصت تعامل با داوران، منتوران و میهمانان به همراه صرف 2 وعده نهار و 12 میان وعده 
 11. آمادگی برای ورود به بازار کار در پایان روزهای برگزاری استارتاپ با بهره گیری از آموزش های ارائه نهایی