کارگاه‌های استارتاپ ویکند زرناب

معمولاً برای آشنایی با فرصت‌های یادگیری، شبکه‌سازی و توسعه‌ی کارآفرینی در طول رویداد استارتاپ ویکند، پیش‌رویدادها و کارگاه‌های مختلفی در نظر گرفته می‌شود تا شرکت‌کنندگان با دیدی گسترده‌تر به استارتاپ ویکند وارد شده و بیشترین بهره را از آن بگیرند. به‌طور خلاصه، پیش رویدادها و کارگاه‌های پیشنهادی این استارتاپ ویکند را می‌توان به شکل زیر سازماندهی کرد:

کارگاه‌های مهارت‌های ارائه:

این کارگاه ها بر روی بهبود مهارت های ارائه و قانع کردن شرکت کنندگان متمرکز هستند، که برای توانایی خوب ارائه دادن ایده ها در شروع رویداد حیاتی است.

کارگاه‌های خلاقیت و ایده‌پردازی:‌

این کارگاه ها بر روی کسب مهارت خلاقیت و در کنار آن ایده پردازی تمرکز دارند.

کارگاه‌های توسعه محصول:

این کارگاه ها بر چگونگی ساخت نمونه اولیه‌ی محصول یا خدمات تمرکز دارند.

کارگاه‌های تحقیق بازار:

کارگاه‌های عملی که نحوه‌ی انجام تحقیقات بازار و جمع آوری بازخورد از مشتریان بالقوه را آموزش می‌دهند.

کارگاه‌های برنامه‌ریزی کسب‌وکار:

کارگاه‌های عملی که نحوه‌ی انجام تحقیقات بازار و جمع آوری بازخورد از مشتریان بالقوه را آموزش می‌دهند.

سمینارهای تخصصی فنی و تکنولوژی:

سمینارهایی با موضوعات مرتبط با فناوری و نحوه بهره گیری از ابزارهای تکنولوژیک در توسعه‌ی استارتاپ‌ها.

کارگاه‌های مالی و سرمایه‌گذاری:

آموزش اصول اولیه‌ی مدیریت مالی استارتاپ‌ها، نحوه‌ی ارزیابی شرکت‌های نوپا و استراتژی‌های جذب سرمایه‌گذاری.