راه‌های ارتباطی استارتاپ ویکند تخصصی زرناب

 کد پستی:  9717434765

 صندوق پستی:  97175/615

 شماره تماس: 09154976303

 نشانی: خراسان جنوبی ـ بیرجند ـ انتهای بلوار دانشگاه ـ پردیس شوکت آباد ـ ساختمان مانا