ضمن تسلیت شهادت رئیس جمهور محترم، حضرت آیت ا... سید ابراهیم رئیسی و هیئت همراه، به اطلاع می‌رساند نمایشگاه و رویداد استارتاپ ویکند تخصصی زرناب در هفته جاری لغو و تاریخ جدید برگزاری متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.
ضمن تسلیت شهادت رئیس جمهور محترم، حضرت آیت ا... سید ابراهیم رئیسی و هیئت همراه، به اطلاع می‌رساند نمایشگاه و رویداد استارتاپ ویکند تخصصی زرناب در هفته جاری لغو و تاریخ جدید برگزاری متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.
محور های استارتاپ
 1. محصولات سالم،ارگانیک و پایدار در بخش توسعه صنعتی زرشک
 2. ایده‌های فراورده سازی و مشتقات جانبی
 3. الگوهای نوین کشت و کاهش در مصارف آب، کود و سم
 4. ترویج روشهای نوین بهره برداری جهت افزایش راندمان در هکتار
 5. بازاریابی و نیاز سنجی داخلی و خارجی
تاریخ های مهم

ثبت نام : از 29 اسفند 1402

پیش رویداد‌ها : از 29 فروردین 1403

نمایشگاه : 1، 2 و 3 خردادماه 1403

رویداد اصلی : 2، 3 و 4 خرداد ماه 1403

سین برنامه
 1. روز اول: شبکه سازی، ارائه ایده ها و تشکیل تیم ها
 2. روز دوم: کار تیمی و توسعه ایده ها 
 3. روز سوم: ارائه نهایی
معیار های ارزیابی ایده ها

 معیارهای ارزیابی ایده ها شامل نوآوری، قابلیت اجرایی شدن، ارزش اقتصادی، قابلیت رشد و توسعه، پتانسیل بازار پذیری و ... است.

کمیته علمی

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی

عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند، گروه آموزش گیاهپزشکی و باغبانی

کمیته اجرایی
 • معاونت پژوهش، فناوری و نوآوری دانشگاه بیرجند
 • زیست بوم نوآوری، فناوری و کارآفرینی دانشگاه بیرجند
 • دکتر علی اکبر عزیزی

_ معاون مرکز ترویج و توسعه فناوری زرشک و عناب (کشور)

_ پژوهشگر مروج

 • دکتر علی آذری نصرآباد

_ عضو هیات علمی موسسه تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی

ویدئو ها
نقشه راه رویداد
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

تیزر استارتاپ

درباره استارتاپ ویکند

استارتاپ ویکند یک رویداد کارآفرینی است که معمولاً آخر هفته برگزار شده و در آن، شرکت کنندگان ایده‌های خود را ارائه داده، به تیم‌های کوچک تقسیم شده و روی پرورش و تبدیل ایده‌ها به مدل‌های اولیه کار می کنند. در پایان نیز پس از ارزیابی، برترین‌ها معرفی شده و مورد حمایت قرار می‌گیرند. شبکه سازی، توسعه‌ی فردی، همکاری تیمی، و یادگیری از جمله جنبه‌های کلیدی این رویدادها است.

شما هم عضوی از استارتاپ بزرگ زرناب باشید

پوستر استارتاپ

حامیان معنوی

حامیان استارتاپ

کارگاه های استارتاپ

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی