برگزاری کارگاه خلاقیت و ایده‌پردازی؛ اولین پیش رویداد استارتاپ ویکند تخصصی زرناب برگزاری کارگاه آشنایی با پروژه‌های تحقیقاتی زرشک؛ دومین پیش رویداد استارتاپ ویکند تخصصی زرناب سومین پیش‌رویداد استارتاپ ویکند تخصصی زرناب با عنوان بوم ناب و سخنرانی مهندس هشیار مقدم، در محل سالن مهندس امینی (ساختمان مانا 3) دانشگاه بیرجند برگزار شد. برگزاری کارگاه خلاقیت و ایده‌پردازی در طراحی هنری محصول زرشک چهارمین پیش‌رویداد استارتاپ ویکند تخصصی زرناب با عنوان کمک به ایده‌پردازی تولید فناورانه فرآورده‌های دارویی و غذایی از زرشک با سخنرانی مهندس پویان، در محل سالن آمفی تئاتر پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بیرجند برگزار شد.
برگزاری کارگاه خلاقیت و ایده‌پردازی؛ اولین پیش رویداد استارتاپ ویکند تخصصی زرناب برگزاری کارگاه آشنایی با پروژه‌های تحقیقاتی زرشک؛ دومین پیش رویداد استارتاپ ویکند تخصصی زرناب سومین پیش‌رویداد استارتاپ ویکند تخصصی زرناب با عنوان بوم ناب و سخنرانی مهندس هشیار مقدم، در محل سالن مهندس امینی (ساختمان مانا 3) دانشگاه بیرجند برگزار شد. برگزاری کارگاه خلاقیت و ایده‌پردازی در طراحی هنری محصول زرشک چهارمین پیش‌رویداد استارتاپ ویکند تخصصی زرناب با عنوان کمک به ایده‌پردازی تولید فناورانه فرآورده‌های دارویی و غذایی از زرشک با سخنرانی مهندس پویان، در محل سالن آمفی تئاتر پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بیرجند برگزار شد.
محور های استارتاپ
 1. محصولات سالم،ارگانیک و پایدار در بخش توسعه صنعتی زرشک
 2. ایده‌های فراورده سازی و مشتقات جانبی
 3. الگوهای نوین کشت و کاهش در مصارف آب، کود و سم
 4. ترویج روشهای نوین بهره برداری جهت افزایش راندمان در هکتار
 5. بازاریابی و نیاز سنجی داخلی و خارجی
تاریخ های مهم

ثبت نام : از 29 اسفند 1402

پیش رویداد‌ها : از 29 فروردین 1403

نمایشگاه : 1، 2 و 3 خردادماه 1403

رویداد اصلی : 2، 3 و 4 خرداد ماه 1403

سین برنامه
 1. روز اول: شبکه سازی، ارائه ایده ها و تشکیل تیم ها
 2. روز دوم: کار تیمی و توسعه ایده ها 
 3. روز سوم: ارائه نهایی
معیار های ارزیابی ایده ها

 معیارهای ارزیابی ایده ها شامل نوآوری، قابلیت اجرایی شدن، ارزش اقتصادی، قابلیت رشد و توسعه، پتانسیل بازار پذیری و ... است.

کمیته علمی

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی

عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند، گروه آموزش گیاهپزشکی و باغبانی

کمیته اجرایی
 • معاونت پژوهش، فناوری و نوآوری دانشگاه بیرجند
 • زیست بوم نوآوری، فناوری و کارآفرینی دانشگاه بیرجند
 • دکتر علی اکبر عزیزی

_ معاون مرکز ترویج و توسعه فناوری زرشک و عناب (کشور)

_ پژوهشگر مروج

 • دکتر علی آذری نصرآباد

_ عضو هیات علمی موسسه تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی

ویدئو ها
نقشه راه رویداد
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

تیزر استارتاپ

درباره استارتاپ ویکند

استارتاپ ویکند یک رویداد کارآفرینی است که معمولاً آخر هفته برگزار شده و در آن، شرکت کنندگان ایده‌های خود را ارائه داده، به تیم‌های کوچک تقسیم شده و روی پرورش و تبدیل ایده‌ها به مدل‌های اولیه کار می کنند. در پایان نیز پس از ارزیابی، برترین‌ها معرفی شده و مورد حمایت قرار می‌گیرند. شبکه سازی، توسعه‌ی فردی، همکاری تیمی، و یادگیری از جمله جنبه‌های کلیدی این رویدادها است.

شما هم عضوی از استارتاپ بزرگ زرناب باشید

پوستر استارتاپ

حامیان معنوی

حامیان استارتاپ

کارگاه های استارتاپ

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی